V této sekci představujeme příklady toho, jak lze také smysluplně a ve prospěch všech využívat majetek navrácený církvi po roce 1989. Začínáme příklady z 90. let 20. stol., následovat samozřejmě budou i příběhy související se zákonem o majetkovém vyrovnání. Sekce bude průběžně doplňována o další texy.

Chceme tímto poukázat na to, že hlavním posláním církve je opravdu hlásání evangelia a služba bližním, ze které mají prospěch všichni.

Více informací naleznete na http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/cirkev-a-stat/.

(ilustrační foto: Dny dobré vůle ve velehradském areálu; Roman Albrecht)

Příklady hospodaření

28.01.2015 17:15
Školáci prvního stupně katolické Základní školy Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou se v letošním školním roce učí v nové budově. Biskupství litoměřické ji včetně přilehlého pozemku zakoupilo v roce 2014 z finanční náhrady za majetek, který nemůže nebo...
18.06.2014 13:50
Tématu církevního hospodaření se čím dál častěji začínají věnovat i média. Přinášíme výběr toho, co by nemělo uniknout vaší pozornosti. Za vidění bez pochyb stojí dokument Víta Hájka Modli se a podnikej, který v roce 2007 odvysílala ČT. Produkci českých klášterů nedávno poměrně obsáhle...
02.05.2014 19:32
Desítky tisíc hodnotných uměleckých děl z oblasti malířství, sochařství, grafiky i architektury a skrze ně ucelený obraz o kulturním vývoji Moravy v uplynulém tisíciletí – taková nabídka čeká na ty, kdo zavítají do Arcidiecézních muzeí v Olomouci a Kroměříži. Jejich existence by přitom nebyla možná...
02.05.2014 16:05
Náš pohled na vězeňskou duchovní péči v pražské arcidiecézi by byl neúplný, kdybychom alespoň letmo nezmínili Domov Karla Boromejského v Praze-Řepích. Setkávají se zde čtyři světy. Je to svět starých a nemocných lidí, svět řeholních sester, svět civilních zaměstnanců a dobrovolníků a svět...
02.05.2014 16:01
V roce 2001 byl sestrám vrácen nynější Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova. Původně byl dům v roce 1930 postaven jako ozdravovna pro sestry, za komunismu následně přeměněn na domov důchodců. V 70. letech byla provedena přístavba výtahu, jinak se v domě prakticky nic nezměnilo a...
02.05.2014 15:58
Milosrdní bratři patří již čtyři století ke společenstvím, které se starají o potřeby lidí. Za pomoci převážně šlechtických rodů u nás vybudovali 7 nemocnic, které pak komunistický režim zabral a bez náhrady zestátnil. V roce 1993 získali Milosrdní bratři zpět budovu nemocnice ve Vizovicích. Za...
02.05.2014 15:47
Biskupské gymnázium bylo vybudováno nákladem brněnské diecéze a otevřeno v roce 1947. Po násilném záboru a převzetí komunistickou mocí v dubnu 1950 (Akce K) sloužilo v 50. letech jako Vojenská škol Jana Žižky, posléze zde sídlila Stavební fakulta VÚT v Brně. Po pádu komunismu byla budova v rámci...
02.05.2014 15:39
V samotném srdci Olomouce, na ulicích Wurmova a Křížkovského i na přilehlém náměstí Republiky, se nachází několik domů, které v minulosti sloužily kanovníkům metropolitní kapituly při olomoucké katedrále. Tyto objekty, během komunistického režimu zabrané státem, byly počátkem 90. let vráceny...
02.05.2014 15:33
Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, jejímž zřizovatelem je Biskupství litoměřické, se nachází v centru města Krupka, bezprostředně navazuje na historický a architektonicky velmi hodnotný areál poutního kostela - baziliky Panny Marie Bolestné. Nabízí žákům z Krupky a...

Kontakt

Tiskové středisko ČBK Thákurova 3 160 00 Praha 6 +420 220 181 431 tisk@cirkev.cz